Dag 2

Het plan loopt al achter op schema/de slag om de brug begint/Eindhoven Bevrijd


Arnhem

 

Langs de meest zuidelijke route, die de Duitsers verzuimd hebben af te grendelen, weet het merendeel van het 2de Para-Bataljon, onder bevel van luitenant-kolonel John Frost, in de avond van 17 september de verkeersbrug in Arnhem te bereiken. De circa zeshonderd man verschansen zich rond de noordelijke oprit van de brug. Maandagochtend probeert een colonne Duitse pantserwagens vanuit het zuiden over de brug door te breken. De aanval wordt met behulp van piats (een anti-tankwapen voor infanteristen) en de enkele meegekomen 6-ponder anti-tankkanonnen afgeslagen; de voertuigen worden vernietigd. Bij het hoofdkwartier van Brownings Airborne Corps in Groesbeek is nauwelijks iets bekend van de situatie bij Arnhem, omdat noch op de 17de noch op de 18de radiocontact kan worden gemaakt en slechts een paar berichten via de lokale ondergrondse zijn binnengekomen. Daarom wordt een fotoverkenningsvliegtuig uitgestuurd dat in de middag van 18 september een aantal luchtfoto's van de brug en omgeving maakt. Hierop zijn de die ochtend vernietigde  voertuigen op de noordelijke oprit duidelijk zichtbaar.